• page_bg

Biz hakda

about us img

“DongGuan Wonled yşyklandyryş kärhanasy”, 2008-nji ýylda döredilen ýapyk yşyklandyryş enjamlaryny ussat dizaýner we öndüriji. Taýýar önümlerimiz esasan Europeewropa we Amerikanyň bazarlaryna eksport edilýär.“Dong Guan Wan Ming Industry Co., Ltd.” -iň golçur kompaniýasy.

Ene kompaniýamyz Wan Ming 1995-nji ýylda esaslandyryldy we yşyklandyryş pudagynda metal böleklerini öndüriji.Alýumin we sink erginleri, metal turbalar, çeýe turbalar we şuňa meňzeş esbaplar jemlenen önümler.Golaýda, Wan Ming Group eýýäm 800 töweregi işgäri / işgäri bolan IKEA, PHILIPS we WALMART ýaly tanymal müşderiler üçin bölekler bilen üpjün edýän yşyklandyryş meýdanynda metal bölekleriniň esasy öndürijisinden birine öwrüldi.

Kompaniýa we önümler
kär

20 + amaly täze patent , GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnama edaralary

+
Patent
+
Peýdaly model patentleri

Bäsdeşlik merkezi

Complete and efficient supply chain system-2

Gözleg we gözleg toparynyň ýokary kwalifikasiýasy

Senagatda öňdebaryjy gözleg we tehniki topar önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazar zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär.

High Qualification Of R&D team

Doly we täsirli üpjünçilik zynjyry ulgamy

Iň oňat üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

On Time service responsiveness-3

Çalt jogap hyzmaty

7 * 24 sagat dowam eden jogap, müşderilere durnukly we ygtybarly gowy hyzmatlar berýän bütin dünýäde hyzmat ulgamy hyzmaty

ico1

Logistika

Bizde amatly we netijeli logistika üpjünçiligi ulgamy bar

Hyzmat artykmaçlygy

30+ tejribe
OEM ODM
Professional topar

Gymmatlyklar

Ilki bilen müşderi
Yhlasly hyzmatdaşlyk
Üznüksiz gowulaşmak

Hyzmat artykmaçlygy

30+ tejribe
OEM ODM
Professional topar

Önümiň artykmaçlygy

Içerde yşyklandyryş
Söwda yşyklandyryşy
Enjam enjamlary

Gymmatlyklar

Ilki bilen müşderi
Yhlasly hyzmatdaşlyk
Üznüksiz gowulaşmak

Kompaniýanyň wezipesi

Dünýäde ynkylap getiriň

Kompaniýanyň görüşi

Ösüş, optimizasiýa,
we marka medeniýetini döretmäge çalyşyň

Yearsyllaryň ösmegi bilen häzirki wagtda 150 töweregi işgär / işçi bar.Müşderileriň durnukly önümçiligini we hil talaplaryny üpjün edýän dolandyryş topary, R&D, in engineeringenerçilik, önümçilik we hil kepilligi üçin doly ulgam gurduk.Şift lampalary, stol çyralary, pol lampalary, diwar çyralary, maýatnikler we çyralar ýaly LED yşyklandyryş enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Öz öndüren önümlerimiz müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär we hemişe Europeewropada we Amerikada iň köp satyjy bolýar.Ene kompaniýasynyň uly goldawy sebäpli, beýleki öndürijiler bilen deňeşdirilende baha kesmekde, hiliň barlagynda we metal bölekleriniň eltilmeginde uly artykmaçlyklarymyz bar.Söwdagärleri, import edijileri we DLY dükanlaryny öz içine almaýan müşderilere ajaýyp önümler bilen bir hatarda gowy hyzmat edýäris.Müşderilerimize bäsdeşlik we ýokary hilli önümler döretmegi, olar bilen has ösmegi we ösdürmegi maksat edinýäris.Ikimiziňem ýeňiş gazanmak we ajaýyp geljege eýe bolmak üçin umyt edýäris.

Hytaý, GLOBAL
LAYOUT

Global pikirleniş bilen ýokary hilli ösüşde öňdebaryjy

“Mingpin Optoelectronics” önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine aldy.

Köp önüm ETL, TUV, CE, SAA, UL we ş.m. ýaly köp sanly halkara abraýly şahadatnamalara eýe boldy.

Içerki we halkara önüm standartlaryna laýyk gelýän institusional şahadatnama we synag.

+
Countriesurtlary gurşap alýar
+
Halkara agentlik şahadatnamasy