• sahypa_bg

Biz hakda

“Dongguan Mingpin Optoelectronic Lighting Co., Ltd.2008-nji ýylda döredildi. lightagtylygyň esasy bazarlary Europeewropa we Amerika.We Wonled yşyklandyryş, “Dong Guan Wan Ming Industry Co., Ltd.” -iň bölümidir.

Baş kompaniýa Wan Ming 1995-nji ýylda döredildi we yşyklandyryş pudagynda metal böleklerini öndüriji.Alýumin we sink erginleri, metal turbalar, çeýe turbalar we şuňa meňzeş esbaplar.Soňky döwürde, Wan Ming topary eýýäm 800 töweregi işgäri / işgäri bolan we IKEA, PHILIPS we WALMART ýaly tanymal müşderiler üçin bölekler bilen üpjün edýän yşyklandyryş meýdanynda esasy metal öndürijileriniň birine öwrüldi.

biz hakda img

Bäsdeşlik esasy

Doly we täsirli üpjünçilik zynjyry ulgamy-2

Gözleg we gözleg toparynyň ýokary kwalifikasiýasy

Önümçilikde öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazar zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär.

Gözleg we gözleg toparynyň ýokary kwalifikasiýasy

Doly we täsirli üpjünçilik zynjyry ulgamy

Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

Wagt hyzmatynyň jogapkärçiligi-3

Çalt jogap hyzmaty

7 * 24 sagat dowam eden jogap, bütin dünýäde müşderilere durnukly we ygtybarly gowy hyzmatlary hödürleýän hyzmat ulgamy hyzmaty

ico1

Logistika

Bizde amatly we netijeli logistika üpjünçiligi ulgamy bar

Kompaniýa we önümler
kär

20 + amaly täze patent , GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly sertifikat edaralary

+
Patent
+
Peýdaly model patentleri

Hyzmat artykmaçlygy

30+ tejribe
OEM ODM
Professional topar

Önümiň artykmaçlygy

Içerde yşyklandyryş
Söwda yşyklandyryşy
Enjam enjamlary

Gymmatlyklar

Ilki bilen müşderi
Yhlasly hyzmatdaşlyk
Üznüksiz gowulaşmak

Kompaniýanyň wezipesi

Dünýäde ynkylap getiriň

Kompaniýanyň görüşi

Ösüş, optimizasiýa,
we marka medeniýetini döretmäge çalyşyň

Hyzmat artykmaçlygy

30+ tejribe
OEM ODM
Professional topar

Gymmatlyklar

Ilki bilen müşderi
Yhlasly hyzmatdaşlyk
Üznüksiz gowulaşmak

Yearsyllaryň ösüşi bilen häzirki wagtda 150 töweregi işgär / işçi bar.Müşderileriň durnukly önümçiligini we hil talaplaryny üpjün edýän dolandyryş topary, R&D, in engineeringenerçilik, önümçilik we hil kepilligi üçin doly ulgam gurduk.Biz potolok lampalary, stol çyralary, pol lampalary, diwar çyralary, maýatnikler we çyralar ýaly LED yşyklandyryş enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.Öz öndüren önümlerimiz müşderiler tarapyndan ýokary baha berilýär we hemişe Europeewropada we Amerikada iň köp satyjy bolýar.Ene kompaniýasynyň uly goldawy sebäpli, beýleki öndürijiler bilen deňeşdirilende baha kesmekde, hiliň barlagynda we metal bölekleriniň eltilmeginde uly artykmaçlyklarymyz bar.Söwdagärleri, importçylary we göni DLY dükanlaryny öz içine almaýan müşderilere ajaýyp önümler bilen bir hatarda gowy hyzmat edýäris.Müşderilerimize bäsdeş we ýokary hilli önümleri döretmegi, olar bilen has ösmegi we ösdürmegi maksat edinýäris.Ikimiziňem ýeňiş gazanmagy we ajaýyp geljegi gazanar diýip umyt edýäris.

Hytaý, GLOBAL
LAYOUT

Global pikirleniş bilen ýokary hilli ösüşde öňdebaryjy

“Mingpin Optoelectronics” önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine aldy.

Köp önüm ETL, TUV, CE, SAA, UL we ş.m. ýaly köp sanly halkara abraýly şahadatnamalary aldy.

Içerki we halkara önüm standartlaryna laýyk gelýän institusional şahadatnama we synag.

+
Countriesurtlary gurşap alýar
+
Halkara agentlik şahadatnamasy