• habarlar_bg
  • Açyk bagda gün çyralary

    Açyk bagda gün çyralary

    WonledRGB Gün çyrasygün energiýasynyň ekologiýa taýdan arassa peýdalaryny açyk reňk görnüşleri bilen birleşdirýän köptaraply yşyklandyryş çözgüdiRGB yşyklandyryş.Simsiz we energiýa tygşytlaýan dizaýny bilen, eýwanlar, baglar we ýollar ýaly açyk ýerleri ýagtylandyrmak üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde ulanyjylara dürli atmosfera döretmek üçin dürli reňklerden saýlamaga mümkinçilik berýär.Uglerod aýak yzyňyzy azaltmak bilen, islendik açyk howada içginlik goşmak üçin ajaýyp usul.

  • Açyk LED gün çyrasy Suw geçirmeýän duýduryş gijeki yşyk

    Açyk LED gün çyrasy Suw geçirmeýän duýduryş gijeki yşyk

    WonledLED gün şöhlesiesasan alýumin garyndysyndan durýar.Günüň dowamynda batareýany zarýadlamak we gün paneli arkaly elektrik toguny saklamak üçin gün ýeterlikdir.Gije batareýa bilen işleýär we yşyklandyrýar.Iş wagty 6-8 sagat.Bugün datçigiRGB funksiýasy hem bar.Daşky gurşaw yşyklandyryşynyň täsiri bilen reňkli yşyklar çykaryp biler