• habarlar_bg
 • LED maýatnik çyrasy uzakdan dolandyrylýan häzirki zaman bezeg myhmanhanasy we ofis

  LED maýatnik çyrasy uzakdan dolandyrylýan häzirki zaman bezeg myhmanhanasy we ofis

  Livingaşaýyş jaýynyň LED maýatnik çyrasy uzakdan dolandyrmak arkaly öçürilip bilner.Umumy material hrom garyndysyndan ýasalyp, hili kepillendirilýär.

  Bu LED maýatnik çyrasy häzirki zaman minimalist stiline eýe bolup, otaglarda, ofislerde we myhmanhanalarda ulanylyp bilner.

  Döwrebap çilimiň reňk temperaturasy düzülip bilner, şöhle burçy 180 °, yşyklandyryş diapazony gaty giň.

  Bu bezeg çilimiň ýeňil duýgusy ýyly we ýakymly atmosfera berýär we energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa.

 • Çyra çyrasy LED maýatnik çyrasy uzakdan dolandyryş asma çyrasy Demirgazyk şekilli çyra

  Çyra çyrasy LED maýatnik çyrasy uzakdan dolandyryş asma çyrasy Demirgazyk şekilli çyra

  Nordic minimalist dizaýny bilen ýeňiji LED çilim çyrasy.Kulon çyrasynyň hemmesi ýylylygyň ýaýramagy we ýeňil agramy bolan alýumin materialdan ýasalandyr.Innowasion optiki dizaýn we ýönekeý geometrik şekiller bilen bu çilim, amatly atmosfera parlaklygy getirmek we otagyň daş-töweregini ýokarlandyrmak üçin häsiýet duýgusyny goşmak üçin ajaýyp eserdir.Bu çylşyrymly maýatnik çyrasy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly we ýaşaýyş otaglary, naharhana, kafe, studiýa we beýik ýaly häzirki zaman giňişliklerinde iň oňat görünýär.

 • LED potol lampasy maýatnik çyralary Çilim metallary Döwrebap lýuks potol çyrasy

  LED potol lampasy maýatnik çyralary Çilim metallary Döwrebap lýuks potol çyrasy

  Kulon çyrasy: içki otagyň üçeginden asylan ýokary derejeli bezeg çyrasy.Metal şahalary bolan çilim gaty ösen duýgy döredýär.Wizual we yşyklandyryş ulanylyşy hem islegleriňizi kanagatlandyryp biler. Klassiki häzirki zaman dizaýny öýüňize ýakymly atmosfera getirýär.

 • Kulon çyrasy bambuk metaldan ýasalan üçek maýatnik çyrasy 25W Led agaç çyra çyralary

  Kulon çyrasy bambuk metaldan ýasalan üçek maýatnik çyrasy 25W Led agaç çyra çyralary

  Çilimler we içerde yşyklandyryş Naharhana üçin yşyklandyryş ýokary hilli metal çarçuwadan, güýçli we poslama garşy.Maýatnik çyrasynyň ýönekeý çyzykly gurluşy we üzüm agaç dänesi gutarnykly birleşdirilip, içerde yşyklandyryş, zal yşyklandyrylyşy, ferma jaýlary, kenarýaka we adaty stil meýdançalary, ajaýyp we owadan.Bu ajaýyp we üýtgeşik yşyklandyryş, aşhana adasy, naharhana, myhman otagy, foý, bar, restoran we islendik jaý üçin ajaýyp.

 • Kulon çyrasy agaç çilimler Kulon yşyklandyryjy Döwrebap metal kölegeli ýapyk yşyklandyryş

  Kulon çyrasy agaç çilimler Kulon yşyklandyryjy Döwrebap metal kölegeli ýapyk yşyklandyryş

  Wonled döwrebap maýatnik çyrasy metal kölegeden we agaçdan, ýapyk bezeg üçin lýuks dizaýn çiliminden ýasalýar.Döwrebap obýektiw arkaly süzülen adaty ýapyk yşyklandyryş stili, bezeg jikme-jiklikleri arassa, suwuk çyzyklaryň peýdasyna görkezilýär.Residentialaşaýyş we täjirçilik yşyklandyryş programmalary üçin amatly bu ajaýyp maýatnik, beýlekiler bilen bir hatarda ýaşaýyş otaglary, naharhana, restoran, kafe, restoran, studiýa we belentlik ýaly häzirki zaman ýerlerinde has gowy görünýär.

 • Kulon çyrasy Demirgazyk yşyk çyrasy LED çal reňkli çyra çyrasy ýapyk yşyk bezegi

  Kulon çyrasy Demirgazyk yşyk çyrasy LED çal reňkli çyra çyrasy ýapyk yşyk bezegi

  Wonled maýatnik çyrasy, içki otagyň gulagyndan asylan ýokary derejeli bezeg çyrasy arsilden ýasalýar.Innowasion optiki yşyklandyryş dizaýny we ýönekeý geometrik lampalaryň şekilleri bilen bu ýapyk yşyklandyryş, amatly atmosfera ýagtylyk getirmek we otagyň daş-töweregini ýokarlandyrmak üçin yşyklandyryşy häsiýetlendirmek üçin ajaýyp eserdir.Wizual we yşyklandyryş ulanylyşy hem islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Klassiki döwrebap lampalaryň dizaýny öýüňize ýakymly atmosfera getirýär.

 • Kulon çyrasy tegelek yşyklandyryjy yşyklandyryjy çadyr naharhana, ýapyk yşyklandyryjy lýuks sferik yşyk

  Kulon çyrasy tegelek yşyklandyryjy yşyklandyryjy çadyr naharhana, ýapyk yşyklandyryjy lýuks sferik yşyk

  Minimalist tegelek dizaýnly maýatnik çyrasy.Minimalist tegelek dizaýnly çyra çyrasy.Europeewropa görnüşindäki yşyk çyrasynyň ýapyk maýatnik yşyklandyryşy, gadymy adamlaryň şem ýakmagyndan gelýär.Europeewropanyň bu yşyklandyryjy çyrasy administratiw derejä eýe, rasionalizmden doly.Bu çylşyrymly maýatnik çyrasy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly we ýaşaýyş otaglary, naharhana, kafe, studiýa we beýik ýaly häzirki zaman giňişliklerinde iň oňat görünýär.