• habarlar_bg
 • “Downlight” taslamasy Myhmanhananyň diwar ýuwujy “LED” çyra çyrasy aşak düşdi

  “Downlight” taslamasy Myhmanhananyň diwar ýuwujy “LED” çyra çyrasy aşak düşdi

  “Downlight” taslamasy Myhmanhananyň diwar ýuwujy “LED” çyra çyrasy aşak düşdi

 • “Lw Downlights” 6w 4000k Mat ak meýdanyň içindäki ýapyk ýer

  “Lw Downlights” 6w 4000k Mat ak meýdanyň içindäki ýapyk ýer

  Wonledinedördül retrofit Yşyk-diodly indikatoryşyk, wamaly programmalaroftäjirçilik yşyklandyryşy aşhanalardan, ýaşaýyş otaglaryndan, ýatylýan otaglardan, hammamlardan, hassalardan çyralaryňyzy täzeläň, interýerleriňizi täzeläň, durmuşyňyzy täzeläň.Qualityokary hilli polikarbonat linzasy wagtyň geçmegi bilen sary ýa-da deformasiýa bolmaz;Bu pes derejeliaşak ýagtylyk täze gurluşyk gurnama plitalary bilen ulanylyp bilner we islendik retrofit işi üçin amatlydyr.

 • “Spotlight Led COB” täjirçilik yşyklandyryjy “Boom Surface” myhmanhananyň yz çyrasy

  “Spotlight Led COB” täjirçilik yşyklandyryjy “Boom Surface” myhmanhananyň yz çyrasy

  Wonirlenen LED çyra çyralary çeýe sazlanyp bilinýän kellelerden ybarat: yşyk şöhleleri islän wagtyňyz degişli ugra sazlanyp bilner.Çydamly we gurnamak aňsat: potolok çyrasy armatura metaldan ýasalyp, ýapyk we gurak ýerler üçin bahalandyrylan mat gara reňkli.

 • Alnan “Spotlight 12w White Philips” çeşmesi “Cob Led Spot Downlight”

  Alnan “Spotlight 12w White Philips” çeşmesi “Cob Led Spot Downlight”

  Wonled Yşyk-diodly indikator,mgaty gysga wagtyň içinde ýylylygy çalt çykarmaga mümkinçilik berýän ABS plastmassa ade.Theýagtylyk aşhanada, myhman otaglarynda, ýatylýan otaglarda we hammamda köp sanly yşyklandyryş programmalaryna laýyk gelmäge mümkinçilik berýän 10% -den 100% -e çenli arkaýyn peselip biler.Theýagtylyk'sçuňňur öwüşginli dizaýn we merjen ýalpyldawuk optiki linzasy bizar ediji ýalpyldawuk, ýalpyldawuk we gülkünç erkin yşyklandyryş effektini döredýär.

 • Söwda LED yşyk çyrasy D100mm Häzirki zaman stili aşak düşýär

  Söwda LED yşyk çyrasy D100mm Häzirki zaman stili aşak düşýär

  Yşyklandyrylan yşyk-diodly lampamyzyň güýji 12W, üç sany ýagty reňk bar, yşyk ýumşak we reňk öwüşgini gowy.

  Şift çyralary söwda merkezlerinde, supermarketlerde, myhmanhanalarda, ofislerde, willalarda we ş.m. ýapyk yşyklandyryş üçin amatlydyr.

  Söwda çyrasy täze ERP standartyny kabul edýär, hili kepillendirilýär, şeýle hem suw geçirmeýän funksiýa bar.

  Döwrebap bezeg çyralary ýer tutmaýar, 36 gradus şöhle burçuny kabul edýär we esasy yşyklandyryş üçin amatly birneme yşyklandyryş diapazony bar.

 • Gyzgyn satuw LED täjirçilik çyrasy häzirki zaman alýumin materialy

  Gyzgyn satuw LED täjirçilik çyrasy häzirki zaman alýumin materialy

  Bu LED potolok şöhlesiniň şöhle burçy 28 dereje, ýagtylyk has köp jemlenendir, ýagtylyk bilen garaňkylygyň arasyndaky tapawut güýçli we yşyklandyrylan obýekt has görnükli bolup, lýumen has ýokary bolup biler.

  Döwrebap LED yşyklandyryjylar söwda merkezleri, supermarketler, ofis binalary we iş zallary üçin amatlydyr.Olaryň köpüsi täjirçilik çyralary hökmünde ulanylýar we olar ýatylýan otaglarda we hammamlarda aýratyn oturdylýar.

  Bezeg çyralary ýer tutmaýar we giňişligiň ýumşak atmosferasyny artdyryp biler.Warmyly duýgy döretmek isleseňiz, giňişligiň basyşyny azaltmak üçin birnäçe çyrany gurup bilersiňiz.

 • Içerki söwda zaly üçin 19W LED COB täjirçilik yşyklandyryş matasy ak

  Içerki söwda zaly üçin 19W LED COB täjirçilik yşyklandyryş matasy ak

  1. Maslahat berilýän ýerler: söwda merkezleri, supermarketler, ofis binalary, hassahanalar, mekdepler, stadionlar we beýleki ýapyk ýerler.

  2. Teklip edilýän önüm konfigurasiýasy: görkeziş meýdany, şkaf çyralary, gizlin yşyk çeşmesi, potolok çyrasy.

  3. Çig materiallar we kompozisiýa: alýumin garyndy radiator, plastmassa bölekleri, demir guýýan bölekler, LED ýagtylyk çeşmesi.

  4. electronichli elektroniki böleklere sertifikat girýär: CE, RoHS.