• habarlar_bg
 • Demirgazyk modem LED pol çyrasy 28W ýapyk pol çyrasy

  Demirgazyk modem LED pol çyrasy 28W ýapyk pol çyrasy

  Firmamyz, ähli sarp edijilere birinji derejeli önümler we satuwdan soňky kanagatlanarly hyzmatlar bilen wada berýär.Täze geliş Hytaý Hytaý ýapyk bezeg turbasy çyrasy täze dizaýn LED burç pol çyrasy üçin bize goşulmak üçin yzygiderli we täze sarp edijilerimizi mähirli garşylaýarys, kompaniýamyz müşderilere bäsdeşlik nyrhynda ýokary we durnukly hilli önümler hödürlemegi maksat edinýär, bu bolsa her bir müşderini kanagatlandyrýar. önümler we hyzmatlar.

 • COB 3 * 5W Lýuks Minimalist Ins Çyra çyrasy Içki bezeg, Livingaşaýyş otagynyň ýatýan ýeri üçin pol çyrasy

  COB 3 * 5W Lýuks Minimalist Ins Çyra çyrasy Içki bezeg, Livingaşaýyş otagynyň ýatýan ýeri üçin pol çyrasy

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrin.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň täsinliklerini belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Görüşi özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

 • Lýuks otag çyrasy

  Lýuks otag çyrasy

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrin.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň täsinliklerini belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Görüşi özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

 • Gat çyrasy Dogry çyra ýokary derejeli ýönekeýlik Radian erkin gürleýän häzirki zaman stili

  Gat çyrasy Dogry çyra ýokary derejeli ýönekeýlik Radian erkin gürleýän häzirki zaman stili

  Radian pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy we häzirki zaman ussatlygy bilen haýran galdyrýar.Üýtgeşik şekil, lampa Alýuminiýden ýasalan beden materialy, Plastmassadan ýasalan kölegeli material, innowasion optiki dizaýn we geometrik ýönekeýlik.Bu pol çyrasy, otag, ýatylýan otag we ýaşaýyş jaýy we ş.m. üçin ajaýyp. Şeýle hem, otaga çeper täsir galdyrýan vitrin.Otagyň ýerli yşyklandyryş we öý gurşawyny bezemek zerurlygyny kanagatlandyrýar.Modanyň özboluşly modelleri we amatly ulanylyşy ony has meşhur edýär.

 • LED 28W + 5W ene-çagadan pol akril çyrasy

  LED 28W + 5W ene-çagadan pol akril çyrasy

  Wonled, häzirki zaman dizaýny bilen amaly birleşdirýän bu ajaýyp we köpugurly pol çyrasy bilen giňişligiňizi ýagtylandyryň.Esasy 28WLED lampatutuş otagyňyz üçin ýagty, energiýa tygşytly yşyklandyryş üpjün edýär, birikdirilen 5W LED “çaga” çyrasy bolsa okamak ýa-da ýyly atmosfera döretmek üçin amatly gurşawy hödürleýär.Akumşak akril çyrasy bilen ýasalan bupol çyrasydiňe bir ajaýyp ýagtylyk dispersiýasyny üpjün etmän, eýsem öý bezegine häzirki zaman gözelligini hem goşýar.Onuň sazlanyp bilinýän beýikligi we ulanyjylara amatly dolandyryşlary ony islendik otag üçin iň amatly saýlamaga öwürýär.Yşyklandyryş tejribäňizi LED bilen täzeläňEne-çaga pol çyrasyBu gün!

   

 • Bedatylýan otagyň aşagyndaky pol çyrasy döwrebap tegelek aýna kölegesi özleşdirilen

  Bedatylýan otagyň aşagyndaky pol çyrasy döwrebap tegelek aýna kölegesi özleşdirilen

  Bu ýapyk pol çyrasy umumylykda gaty ýeňil we öýde köp ýer tutmaz.

  Bezeg polunyň çyrasy ýatylýan otagda ulanylyp bilner, öwrenilýär, yşyk gaty ýumşak, adamlary jemläp biler, ak aýna çyrasy bilen daşky görnüşi gaty ýönekeý.

  Gije işden çykyp, öýüňize geleniňizde, bu düşegiň çyrasyny ýakmak günüň ýadawlygyny görüp biler we bedeniňizi we aňyňyzy has gowy uklamaga kömek eder.

  Livingaşaýyş jaýyna ýerleşdirilende, häzirki zaman LED daşky gurşaw ýagtylygy bilen romantik atmosfera döredýär.