• news_bg
 • Floor Lamp Upright Lamp High-class Simplicity Radian Fluent Modern Style

  Gat çyrasy dogry çyra ýokary derejeli ýönekeýlik Radian erkin gürleýän häzirki zaman stili

  “Radian Floor Lamp” özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy we häzirki zaman ussatlygy bilen haýran galdyrýar.Üýtgeşik şekil, çyra Alýuminiýden ýasalan beden materialy, Plastmassadan ýasalan kölegeli material, innowasion optiki dizaýn we geometrik ýönekeýlik.Bu pol çyrasy otag, ýatylýan otag we ýaşaýyş jaýy we ş.m. üçin ajaýyp. Şeýle hem otaga çeper täsir galdyrýan sergi.Otagyň ýerli yşyklandyryş we öý gurşawyny bezemek zerurlygyny kanagatlandyrýar.Modanyň özboluşly modelleri we amatly ulanylyşy ony has meşhur edýär.

 • Luxury Living Room Light

  Lýuks ýaşaýyş otagynyň çyrasy

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrinadyr.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň ajaýyplyklaryny belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Wizual taýdan özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

  Formany azaltmak we jikme-jikliklere barlyşyksyz üns bermek bilen Sento Terra nemes dizaýneriniň görüş ýönekeýligi we in engineeringenerçilik ussatlygy ugrundaky gözlegini dowam etdirýär.Onuň ajaýyp dizaýny, minimalistik estetikanyň arassa aňlatmasyny nygtaýar, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag ýa-da ofis bolsun, ony häzirki zaman şertlerine garyşdyrmaga kömek edýär.

 • Nordic modem LED floor Lamp 28W indoor floor light

  Demirgazyk modemli LED pol çyrasy 28W ýapyk poluň çyrasy

  Firmamyz ähli sarp edijilere birinji derejeli önümler we satuwdan soňky iň kanagatlanarly hyzmatlar bilen wada berýär.Täze geliş Hytaý Hytaýyň ýapyk bezegi Tube Light New Design LED burç pol çyrasy üçin yzygiderli we täze sarp edijilerimizi bize garşy alýandyklaryny mähirli garşylaýarys, kompaniýamyz müşderilere bäsdeşlik nyrhynda ýokary we durnukly ýokary hilli önümler hödürlemäge we her bir müşderini kanagatlandyrýar. önümler we hyzmatlar.

  Täze geliş Hytaý Hytaý LED burç pol çyrasy, ýönekeý LED burç pol çyrasy, harytlarymyz esasan günorta-gündogar Aziýa Euroewro-Amerika eksport edildi we ähli ýurda satyldy.Ajaýyp hiline, amatly bahasyna, iň gowy hyzmatyna baglylykda, daşary ýurtly müşderilerden gowy seslenme aldyk.Has köp mümkinçilikler we peýdalar üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz.Dünýäniň dürli künjeklerinden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözleýäris.

 • Metal LED Table Lamp Eye protect Dimmable Reading Night Light Acrylic lamp shade touch dimmer bedside lamp

  Metal LED stol çyrasy Göz, öçürip bolýan gijeki ýagtylygy goraýar Akril çyranyň kölegesi, garaňky düşek çyrasy

  Ol poslamaýan polatdan ýasalan üçburç bazadan we çarçuwadan durýar.3 baldakda 3 sany atlas aýna çigildem bar.3 yşyklandyryş pozisiýasyna mümkinçilik berýän açyk / öçürmek düwmesi bar.Her aýna kölege poslamaýan polat bazanyň içinde demir pru springina halkasy bilen ygtybarly saklanýar.

 • COB 3*5W Luxury Minimalist Ins Stand Lamp Indoor Decor Led Floor Lamp For Living Room bedside Bedside

  COB 3 * 5W Lýuks Minimalist Ins Çyra çyrasy Içki bezeg

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrinadyr.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň ajaýyplyklaryny belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Wizual taýdan özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

  Formany azaltmak we jikme-jikliklere barlyşyksyz üns bermek bilen Sento Terra nemes dizaýneriniň görüş ýönekeýligi we in engineeringenerçilik ussatlygy ugrundaky gözlegini dowam etdirýär.Onuň ajaýyp dizaýny, minimalistik estetikanyň arassa aňlatmasyny nygtaýar, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag ýa-da ofis bolsun, ony häzirki zaman şertlerine garyşdyrmaga kömek edýär.