• önüm_bg

Demirgazyk modem LED pol çyrasy 28W ýapyk pol çyrasy

Gysga düşündiriş:

Firmamyz ähli sarp edijilere birinji derejeli önümler we satuwdan soňky iň kanagatlanarly hyzmatlar bilen wada berýär.Täze geliş Hytaý Hytaý Hytaýyň ýapyk bezegi Tube Light Täze Dizaýn LED burç pol çyrasy üçin bize goşulmak üçin yzygiderli we täze sarp edijilerimizi mähirli garşylaýarys, kompaniýamyz müşderileri bäsdeşlik nyrhynda ýokary we durnukly ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge bagyşlanýar, her bir müşderini biziň islegimiz bilen kanagatlandyrýar. önümler we hyzmatlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze geliş Hytaý Hytaý LED burç pol çyrasy, ýönekeý LED burç pol çyrasy, harytlarymyz esasan günorta-gündogar Aziýa Euroewro-Amerika eksport edildi we ähli ýurdumyza satyldy.Ajaýyp hiline, amatly bahasyna, iň gowy hyzmatyna baglylykda, daşary ýurtly müşderilerden gowy seslenme aldyk.Has köp mümkinçilikler we peýdalar üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözlemegini garşylaýarys.

önüm
2
主 图
1
3
2
4

Gysgaça syn

Ölçegi (MM) 300 * 300 * 1430mm
Kuwwat (W) 28
Gaplamak Karton + köpük + kompýuter sumkasy
Agramy (KG) 5.2
Aýratynlyk owadan görnüş, göz goragy, 3 ýyl kepillik
61

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

şahadatnama

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat siziň bilen bile bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünärmen goldawyna mätäç wagtyňyz islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň