• önüm_bg

Döwrebap ýerüsti oturdylan üçek çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil

Gysga düşündiriş:

MPLT tegelek LED halka maýatnik çyrasy, iki taraplaýyn yşyklandyryş simmetriýasy bilen öýüňize moda gülläp ösýär.Energiýany tygşytlaýan halka maýatnik çyrasy, şol bir wagtyň özünde giňişligiňizi ýakyp, ajaýyp potolok aksentini döredýän gatlakly gurşaw bilen ünsi we haýranlygy özüne çekýär.

Döwrebap yşyklandyryş tehnologiýasyny, innowasion optiki dizaýny we geometrik ýönekeýligi öz içine alýan MPLT Circle, amatly gurşaw üçin şöhle saçýan we otagyň öwüşginini ýokarlandyrmak üçin birneme häsiýet goşýan ajaýyp eserdir.Residentialaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly bu ajaýyp maýatnik, beýlekiler bilen bir hatarda ýaşaýyş otaglary, naharhana, restoran, kafe, restoran, studiýa we belentlik ýaly häzirki zaman ýerlerinde has gowy görünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

(2)
(3)
1
(2)
(3)
(2)
(4)

Uzuk şekilli metaldan ýasalan alýuminiý we takyk görnüşi görkezmek üçin ineredener.Alýumin tegelek çarçuwasy, ýagtylygyň ýaýramagynyň we ýagtylygyň ýaýramagynyň optimal deňagramlylygyny üpjün edýän takyk kesilen, täsire çydamly kompýuter kölegesi bilen enjamlaşdyrylandyr.

1) Içki bezeg yşyklandyryş pudagynda 13 ýyllyk tejribe.

2) ODM & OEM

3) Professional dizaýn we ösüş topary, ajaýyp daşary söwda topary.

4) Müşderilere ýokary hilli önümler we ýakymly söwda tejribesi bermek.

5) Demir turba, çeýe turba, örtük guýmak, ýerüsti pürkmek ýaly güýçli enjamlary gaýtadan işleýän bölümimiz bar.

Ölçegi (MM) 760 * 400 * 181
Kuwwat (W) 30
Gaplamak karton
Agramy (KG) 2
Surat mysaly

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Mukdary (bölekler) 1 - 100 > 100
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek
Döwrebap ýerüsti oturdylan üçek çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil (1)

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.

şahadatnama

Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat siziň bilen bile bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünärmen goldawyna mätäç wagtyňyz islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

MINGPIN FOTOLEKTRIK Yşyklandyryş CO., LTD

Salgysy: 12-nji belgili, Poling köçesi, Çinxi şäheri, Dongguan, Guangdong, Hytaý


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň