• product_bg

Döwrebap ýerüsti oturdylan potolok çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil

Gysga düşündiriş:

MPLT tegelek LED halkaly maýatnik çyrasy, iki taraplaýyn yşyklandyryş simmetriýasy bilen öýüňize moda gülläp ösýär.Energiýany tygşytlaýan halka maýatnik çyrasy, şol bir wagtyň özünde giňişligiňizi ýakyp, ajaýyp potolok aksentini döredýän gatlakly gurşaw bilen ünsi we haýranlygy özüne çekýär.

Döwrebap yşyklandyryş tehnologiýasyny, innowasion optiki dizaýny we geometrik ýönekeýligi öz içine alýan MPLT tegelegi, amatly gurşaw üçin şöhle saçýan we otagyň öwüsginini ýokarlandyrmak üçin birneme häsiýet goşýan ajaýyp eserdir.Residentialaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly bu ajaýyp maýatnik, beýlekiler bilen bir hatarda ýaşaýyş otaglary, naharhana, restoran, kafe, restoran, studiýa we belentlik ýaly häzirki zaman ýerlerinde has gowy görünýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 (2)
 (3)
1
(2)
(3)
(2)
(4)

Halkanyň şekilli metaldan ýasalan görnüşi alýuminiýden we bökdençsiz görnüşi görkezmek üçin takyk işlenip düzülendir.Alýuminiý tegelek çarçuwa, takyk diffuziýa we ýagtylygyň ýaýramagynyň optimal deňagramlylygyny üpjün edýän takyk kesilen, täsire çydamly kompýuter kölegesi bilen enjamlaşdyrylandyr.

1) Içki bezeg yşyklandyryş pudagynda 13 ýyllyk tejribe.

2) ODM & OEM

3) Professional dizaýn we ösüş topary, ajaýyp daşary söwda topary.

4) Müşderilere ýokary hilli önümler we ýakymly söwda tejribesi bermek.

5) Demir turba, çeýe turba, guýma guýmak, ýerüsti pürkmek ýaly güýçli enjamlary gaýtadan işleýän bölümimiz bar.

Ölçegi (MM) 760 * 400 * 181
Kuwwat (W) 30
Gaplamak karton
Agramy (KG) 2
Picture Example

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Mukdary (bölekler) 1 - 100 > 100
Est.Wagt (günler) 15 Gepleşik geçirmek
Modern Surface Mounted Ceiling Light Led Ceiling Lamp Nordic light Round shape (1)

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.

certificate_img

Önümçilikde öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisini kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatnikleri 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

process img

Daşary ýurtda yşyklandyryş öndürijisi bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin çyra çyrasy iň gowusydyr.Sebäbi Hytaýyň zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen.

manufacturer

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat ýanyňyzda bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünär goldawyna mätäç wagtyňyz, Pls biziň bilen habarlaşyp biler.

MINGPIN FOTOELEKTRIK Yşyklandyryş LTD

Salgysy: 12-nji belgili, Poling köçesi, Çingxi şäheri, Dongguan, Hytaý, Guangdong


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň