• product_bg

Döwrebap stil diwar çyralary mata çyrasynyň kölegesi, ýatylýan otagyň bezegi üçin düşek çyrasy

Gysga düşündiriş:

LED diwar çyrasy, çydamly we kiçijik gurşaw çyrasy bilen jübütlenen, alýuminiý jaý we mata kölegesini özünde jemleýär we ýyly we özüne çekiji gurşaw döretmek üçin öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ajaýyp metal önümçiligine getirýär.Bu wagtlaýyn we özüne çekiji dizaýn, ýatylýan otaglara, ýaşaýyş otaglaryna, koridorlara we başgalara stil we howpsuzlyk goşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3)
主图 (2)
1
细节 (2)
细节 (3)
细节
细节 (4)

Gysgaça syn

LED diwar çyrasy, çydamly we kiçijik gurşaw çyrasy bilen jübütlenen, alýuminiý jaý we mata kölegesini özünde jemleýär we ýyly we özüne çekiji gurşaw döretmek üçin öňdebaryjy LED tehnologiýasyny ajaýyp metal önümçiligine getirýär.Bu wagtlaýyn we özüne çekiji dizaýn, ýatylýan otaglara, ýaşaýyş otaglaryna, koridorlara we başgalara stil we howpsuzlyk goşýar.

105

Aýry-aýry retro silueti bilen, matanyň çyrasy gabygy, maşgalanyň mähirli täsirini ýetirýän mahaly çeper aňlatmada ajaýyp.Bu özüne çekiji, konturly mata kölegesi bezeg duýgusy üçin aşagyna kiçijik metal çyrany goşýar.Elegant metal we matalar, ajaýyp retro stili, wagtlaýyn görnüşi.

Önümiň ady LED diwar çyrasy
Haryt materialy metal + mata
Gaplamak karton
Arza düşek / diwan / we ş.m.
Kepillik 3 ýyl

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

certificate_img

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçilikde öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisini kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatnikleri 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Iň oňat üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

process img

Daşary ýurtda yşyklandyryş öndürijisi bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin çyra çyrasy iň gowusydyr.Sebäbi Hytaýyň zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen.

manufacturer

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň