• önüm_bg

Döwrebap stil diwar çyralary mata çyrasy kölegesi, ýatylýan otagyň bezegi üçin düşek çyrasy

Gysga düşündiriş:

LED diwar çyrasy, çydamly we kiçijik LED çyra tehnologiýasy bilen ajaýyp metal önümçiligine ýakymly we özüne çekiji gurşaw döretmek üçin örtülen alýumin jaý we mata kölegesini görkezýär.Bu wagtlaýyn we özüne çekiji dizaýn, ýatylýan otaglara, ýaşaýyş otaglaryna, koridorlara we başgalara stil we howpsuzlygy goşýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3)
主 图 (2)
1
细节 (2)
细节 (3)
细节
细节 (4)

Gysgaça syn

LED diwar çyrasy, çydamly we kiçijik LED çyra tehnologiýasy bilen ajaýyp metal önümçiligine ýakymly we özüne çekiji gurşaw döretmek üçin örtülen alýumin jaý we mata kölegesini görkezýär.Bu wagtlaýyn we özüne çekiji dizaýn, ýatylýan otaglara, ýaşaýyş otaglaryna, koridorlara we başgalara stil we howpsuzlygy goşýar.

105

Aýry-aýry retro silueti bilen, matanyň çyrasy gabygy, maşgalanyň mähirli täsirini ýetirmek bilen çeper aňlatmada ajaýyp.Bu özüne çekiji, konturly mata kölegesi bezeg duýgusy üçin aşagyna kiçijik metal çyrany goşýar.Elegant metal we matalar, ajaýyp retro stili, wagtlaýyn görnüşi.

Haryt ady LED diwar çyrasy
Haryt materialy metal + mata
Gaplamak karton
Arza düşek / diwan / we ş.m.
Kepillik 3 ýyl

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

şahadatnama

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň