• önüm_bg

Lýuks otag çyrasy

Gysga düşündiriş:

MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji bolup, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman çylşyrymlylygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrin.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň täsinliklerini belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Görüşi özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Formany azaltmak we jikme-jikliklere barlyşyksyz üns bermek bilen Sento Terra nemes dizaýneriniň görüş ýönekeýligi we in engineeringenerçilik ussatlygy ugrundaky gözlegini dowam etdirýär.Ajaýyp dizaýny, minimalistik estetikanyň arassa aňlatmasyny nygtaýar, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag ýa-da ofis bolsun, häzirki zaman şertlerine garyşmaga kömek edýär.

2
23
1
1
(3)
(2)
(4)

Üç lampa pol çyrasy

1) esasy ýadyň garalmagy;

2) LED 3 * 5W 3000K ýagtylyk çeşmesiniň ýagtylygy ýumşak we sazlanyp bilner, ýagtylyk diapazony ulanyjynyň isleglerine görä sazlanyp bilner: 10% ~ 100%;

3) ýatylýan otagda, otagda, okuwda we ş.m. ýerleşdirilip bilner, bu özboluşly ýapyk pol çyrasy;

4) Ak reňkli aýna uçýan ýelekli nurbat çyrasy;

5) Reňki bolup biler: Gara / Ak / gum nikel we ş.m.

Gaplamak karton
Arza myhman otagy / aşhana / myhmanhana / kafe / ýapyk bezeg / we ş.m.
Çyra reňki Hrom
Ölçegi D250 * H1465.3MM
Kepillik 3 ýyl
421

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Mukdary (bölekler) 1 - 500 > 500
Est.Wagt (günler) 25 Gepleşik geçirmek

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

şahadatnama

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat siziň bilen bile bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünärmen goldawyna mätäç wagtyňyz islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň