• news_bg
 • Modern table light metal wireless table lamp|Rechargeable LED Table Lamp

  Döwrebap stol ýeňil metal simsiz stol çyrasy | Zarýad berilýän LED stol çyrasy

  8-10 sagat ýokary hilli yşyklandyryş üçin häzirki zaman Stol çyrasyny ulanmak Dikeldilýän LED stol çyrasy.Üýtgeşik şekil, 3 basgançakly el degirme, innowasion optiki dizaýn we geometrik ýönekeýlik.Bu stol çyrasy ýaşaýyş otagy, aýdym-saz zolagy, kempir, gezelenç we syýahat we ş.m. üçin ajaýypdyr.

 • 3W clip lamps bedroom beside clamp light kids reading room on off switch table light

  3W gysga lampalar ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar öçürilen stol çyrasy

  Gara kölegeli bu iş çyrasy, islendik ýerde we islendik hadysada ulanmak üçin döredilen amaly we ajaýyp köpugurly klip çyrasydyr.LED stol çyrasy aňsatlyk bilen gurlup, stol ýa-da tekjeler ýaly dürli mebellere dakylýar we ýyly, salkyn we gündizine sazlanylýan ýagtylyk we reňk temperaturasy bilen üç derejeli garalama bolýar.Çeýe gozenek boýny we gaplanan rezin bilen güýçli gysgyç islendik ýerde ýagtylyk berýär we berk klip gurmagy aňsatlaşdyrýar.Stol giňligi bilen, zerur ýerlere ýagtylygy gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Çukurda ýa-da çagalar ýatylýan otagda ulanmak üçin amatly bu iş çyrasy, garaýagyz plastmassa we metal boýny bolup, köpugurlylygy we çeýeligi goşýar, ony örän amatly we özüne çekiji edýär.Bu yşyk çyrasy öýe ýa-da edara ajaýyp we amaly goşundy.

 • E27 traditional design table lamp wireless charging for phone desk lamp with USB Charging Port

  USB zarýad porty bilen telefon stol çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

  USB porty we simsiz zarýad bermek E27 adaty dizaýn stoly, telefon stoly üçin simsiz zarýad bermek
  Bu çyrany dizaýn edenimde, köplenç köne zawodlardan ylham aldym we bu duýgyny öýe getirmek isledim.Metaldaky uly lampa, içindäki ýalpyldawuk krem ​​bilen tapawutlanýar.Bu, uly jikme-jiklikler bilen birlikde, senagat duýgusyny döredýär.

  USB zarýad beriş portlary bilen simsiz zarýad beriş çyralary enjamlaryň köpüsine laýyklygy bilen bellidir.Diýmek, iň soňky simsiz zarýad beriş çyrasy bilen, “Samsung Galaxy” we “iPhone” ýaly dürli “Qi” enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz, çyralar hem güýçli we dürli ýagtylyk derejesine çenli öçürilip bilner;şonuň üçin size has laýyk bolar.Mundan başga-da, olar gaty güýçli we täsirli, her giňişlikde yşyklandyryşy gowulandyrýarlar.Gowy habar, bu yşyklar ýokary hilli materiallardan ýasalanlygy sebäpli gaty berkdir.

 • Metal LED Table Lamp Eye protect Dimmable Reading Night Light Acrylic lamp shade touch dimmer bedside lamp

  Metal LED stol çyrasy Göz, öçürip bolýan gijeki ýagtylygy goraýar Akril çyranyň kölegesi, garaňky düşek çyrasy

  Ol poslamaýan polatdan ýasalan üçburç bazadan we çarçuwadan durýar.3 baldakda 3 sany atlas aýna çigildem bar.3 yşyklandyryş pozisiýasyna mümkinçilik berýän açyk / öçürmek düwmesi bar.Her aýna kölege poslamaýan polat bazanyň içinde demir pru springina halkasy bilen ygtybarly saklanýar.