• önüm_bg

Metal LED stol çyrasy Göz, öçürip bolýan gijeki ýagtylygy akril çyranyň kölegesi, garaňky düşek çyrasy

Gysga düşündiriş:

Ol demir üçburç bazadan we çarçuwadan, poslamaýan polatdan ybarat.3 baldakda 3 sany atlas aýna çigildem bar.3 yşyklandyryş pozisiýasyna mümkinçilik berýän açyk / öçürmek düwmesi bar.Her aýna kölege poslamaýan polat bazasynyň içinde demir pru springina halkasy bilen ygtybarly saklanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2
3
1
(3)
2)
1
(4)

Gysgaça syn

Model belgisi DT08053-03A
Dolandyryş tertibi Dolandyryş
Ömri (sagat) 30000
Kepillik () yl) 3 ýyl
Reňk Armyly ak
Reňk temperaturasy (CCT) 3000K
şahadatnama

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Haryt ady Stol çyrasy
Haryt materialy metal + akril
Gaplamak reňk gutusy / karton
Arza ýapyk / düşek / okamak / we ş.m.
Kepillik 3 ýyl

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň