• product_bg

Aýna çyranyň kölegesi, demirgazyk çyra potolok çyrasy, öýde oturdylan döwrebap yşyklandyryş

Gysga düşündiriş:

Dükanlarymyzyň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly borjuňyzy alyň;Müşderilerimiziň ösüşini öňe sürmek bilen yzygiderli ösüş gazanmak;Müşderileriň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşyna öwrüliň we Zawodyň mahabatlandyryjy Hytaý metal örtük çyrasy / metal maýatnik çyrasy üçin alyjylaryň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň, ýakyn wagtda özara goşmaça peýdalara baglylykda gatnaşmagyňyzy mähirli garşylaýarys.

Zawodyň mahabatlandyryş hytaý maýatnik çyrasy, potolok çyrasy, Geljekde umumy ösüş we dünýädäki ähli müşderilerimize satuw hyzmatyndan soň has ýokary hilli we has tygşytly önümleri we çözgütleri hödürlemegi wada berýäris. has ýokary peýdasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2
3
1
1
1
 (2)
细节 (4)

Aýna çyranyň ýokary hilli kölegesi, demirgazyk çyra potolok çyrasy öýde oturdylan döwrebap yşyklandyryş

1) 4G uzakdan dolandyrmak we bDogry

2) “Led 3000K” ulanyjylaryň isleglerine görä kanagatlanarly ýagtylygy sazlamak üçin garalama funksiýasyna eýedir

3) livingaşaýyş jaýynda we beýleki ýapyk ýerlerde ulanylyp bilner

4) Reňki bolup biler: alýumin + demir + ak reňkli aýna çyrasy

Ölçegi (MM) 15 * 320 * 110
Kuwwat (W) 40
Gaplamak karton
Şekil gönüburçly
certificate_img

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Netijelilik (lm / w) 80
Giriş naprýa .eniýesi (V) 220-240V
IP standarty 20
Kepillik () yl) 3 ýyllyk
Stili guruň Faceerüsti monta

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçilikde öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisini kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatnikleri 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Iň oňat üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

process img

Daşary ýurtda yşyklandyryş öndürijisi bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin çyra çyrasy iň gowusydyr.Sebäbi Hytaýyň zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen.

manufacturer

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat ýanyňyzda bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünär goldawyna mätäç wagtyňyz, Pls biziň bilen habarlaşyp biler.

MINGPIN FOTOELEKTRIK Yşyklandyryş LTD

Salgysy: 12-nji belgili, Poling köçesi, Çingxi şäheri, Dongguan, Hytaý, Guangdong


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň