• önüm_bg

3W gysgyç çyralary ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar otagy öçürilen stol çyrasy

Gysga düşündiriş:

Gara kölegeli bu iş çyrasy, islendik ýerde we islendik hadysada ulanmak üçin döredilen amaly we ajaýyp köpugurly klip çyrasydyr.“LED” stol çyrasy aňsatlyk bilen gurlup we stol ýa-da tekjeler ýaly dürli mebellere dakylýar we ýyly, salkyn we gündizine sazlanylýan ýagtylyk we reňk temperaturasy bilen üç derejeli garalama bolýar.Çeýe gozenek boýny we gaplanan rezin bilen güýçli gysgyç islendik ýerde ýagtylyk berýär we berk gysgyç gurnamagy aňsatlaşdyrýar.Stol giňligi bilen, zerur ýerlere ýagtylygy gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Çukurda ýa-da çagalar otagynda ulanmak üçin amatly bu iş çyrasynda gara plastmassa we metal boýny bar, köpugurlylygy we çeýeligi goşýar, ony örän amatly we özüne çekiji edýär.Bu yşyk çyrasy öýe ýa-da edara ajaýyp we amaly goşundy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

(2)
主 图 (3)
主 图
1
细节 (3)
细节 (2)
细节 (4)

Gysgaça syn

Ölçegi (MM) 35 * 250
Kuwwat (W) 3
Gaplamak Karton
Agramy (KG) 0.5

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

şahadatnama

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat siziň bilen bile bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünärmen goldawyna mätäç wagtyňyz islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň