• product_bg

USB zarýad porty bilen telefon stol çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

Gysga düşündiriş:

USB porty we simsiz zarýad bermek E27 adaty dizaýn stoly, telefon stoly üçin simsiz zarýad bermek
Bu çyrany dizaýn edenimde, köplenç köne zawodlardan ylham aldym we bu duýgyny öýe getirmek isledim.Metaldaky uly lampa, içindäki ýalpyldawuk krem ​​bilen tapawutlanýar.Bu, uly jikme-jiklikler bilen birlikde, senagat duýgusyny döredýär.

USB zarýad beriş portlary bilen simsiz zarýad beriş çyralary enjamlaryň köpüsine laýyklygy bilen bellidir.Diýmek, iň soňky simsiz zarýad beriş çyrasy bilen, “Samsung Galaxy” we “iPhone” ýaly dürli “Qi” enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz, çyralar hem güýçli we dürli ýagtylyk derejesine çenli öçürilip bilner;şonuň üçin size has laýyk bolar.Mundan başga-da, olar gaty güýçli we täsirli, her giňişlikde yşyklandyryşy gowulandyrýarlar.Gowy habar, bu yşyklar ýokary hilli materiallardan ýasalanlygy sebäpli gaty berkdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

(2)
主图 (3)
1
1
细节 (2)
细节 (3)
细节 (4)

Düşündiriş

1) optiki gara guşak çyzygyny öçürmek;

2) Led 3W 3000K ýagtylyk çeşmesi kondensatly, ýyly, ýagty we ýumşak;

3) Gözüň ýadawlygyny azaltmak üçin göz goramak funksiýasy bilen okamak we işlemek üçin ulanylyp bilner;

4) Stolda, düşekde we ş.m. ýerleşdirilip bilner;

5) Ykjam, amatly we hereketli;

6) Şlang, şöhlelenme ugruny ähli tarapa sazlap biler;

Ölçegi (MM) D180 * H410
Kuwwat (W) 40W
Gaplamak Karton
Agramy (KG) 2
83

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Port

Şençzhenen

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

certificate_img

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçilikde öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisini kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatnikleri 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Iň oňat üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

process img

Daşary ýurtda yşyklandyryş öndürijisi bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin çyra çyrasy iň gowusydyr.Sebäbi Hytaýyň zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen.

manufacturer

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat ýanyňyzda bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünär goldawyna mätäç wagtyňyz, Pls biziň bilen habarlaşyp biler.

MINGPIN FOTOELEKTRIK Yşyklandyryş LTD

Salgysy: 12-nji belgili, Poling köçesi, Çingxi şäheri, Dongguan, Hytaý, Guangdong


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň