• önüm_bg

USB zarýad porty bilen telefon stol çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

Gysga düşündiriş:

USB porty we simsiz zarýad E27 adaty dizaýn stoly lam, telefon stoly üçin simsiz zarýad
Bu çyrany dizaýn edenimde, esasan köne zawodlardan ylham aldym we bu duýgyny öýe getirmek isledim.Metaldaky uly lampa, içindäki ýalpyldawuk krem ​​bilen tapawutlanýar.Bu, uly jikme-jiklikler bilen birlikde, senagat duýgusyny döredýär.

USB zarýad portlary bilen simsiz zarýad çyralary enjamlaryň köpüsine laýyklygy bilen bellidir.Diýmek, iň soňky simsiz zarýad beriş çyrasy bilen, Samsung Galaxy we iPhone we ş.m. ýaly dürli Qi enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz. Çyralar hem güýçli we dürli ýagtylyk derejesine çenli öçürilip bilner;şonuň üçin size has laýyk bolar.Üstesine, olar gaty güýçli we täsirli, her giňişlikde yşyklandyryşy gowulandyrýarlar.Gowy habar, bu yşyklar ýokary hilli materiallardan ýasalanlygy sebäpli gaty çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

(2)
主 图 (3)
1
1
细节 (2)
细节 (3)
细节 (4)

Düşündiriş

1) optiki gara guşak çyzygyny açmak;

2) 3W 3000K ýagtylyk çeşmesi kondensatly, ýyly, ýagty we ýumşak;

3) Göz ýadawlygyny azaltmak üçin göz goramak funksiýasy bilen okamak we işlemek üçin ulanylyp bilner;

4) Stolda, düşekde we ş.m. ýerleşdirilip bilner;

5) Ykjam, amatly we göçme;

6) Şlang şöhlelenme ugruny ähli tarapa sazlap biler;

Ölçegi (MM) D180 * H410
Kuwwat (W) 40W
Gaplamak Karton
Agramy (KG) 2
83

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

Port

Şençzhenen

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

şahadatnama

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat siziň bilen bile bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünärmen goldawyna mätäç wagtyňyz islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň