• önüm_bg

Dyrnaklar üçin dyrnak guradyjy yşyklandyryjy USB kabeli 5W UV çyrasy

Gysga düşündiriş:

WonledLED diwar çyrasyesasan enjamlardan durýar we ultramelewşe çyra dyrnak çalmagy çalt guradyp biler.Bizde gyzyl akril visor bolarlampaultramelewşe şöhlelerinden güýçli ýagtylyk sebäpli göz ýadawlygyny aýyrmak üçin kelläňiz.Budyrnak çeper çyrasyýakylmadyk bolsa-da, sungat eseri we daşky görnüşi müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzüp bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi: UV çyrasy, UV çyrasy

Material: apparat

Kuwwat çeşmesi: USB

Kuwwaty: 5W

Geçmek : Tegelek öçürmek

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň