• önüm_bg

Gaýtadan zarýad berilýän tegelek Led stol çyrasy-dimmer stili

Gysga düşündiriş:

WonledLED zarýad berilýän stol çyrasy, barmaklaryňyzyň ujunda göçme yşyklandyryş.Bu ýumşak, häzirki zaman ýagtylygy öçürilmeýärLED yşyklandyryşwe duýgur dolandyryşlar.Qualityokary hilli alýumin materialyny ulanmak, ýokary derejeli görnüş, garalmak we reňk temperaturasy atmosfera görä özbaşdak sazlanyp bilner.Simsiz amatlylyk we uzak wagtlap ulanmak üçin içerki zarýad berilýän batareýa bilen gelýär.Öý, ofis ýa-da syýahat üçin ajaýyp bu yşyk ýagty,özleşdirilip bilinýän yşyklandyryşnirä gitseňem


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Önümiň tanyşdyrylyşy:

1. Gaýtadan zarýad berilýän duýgur yşyklandyryjy LED stol çyrasy, ýokary hilli LED lampa monjuklary, ajaýyp yşyklandyryş effektini we görüş rahatlygyny üpjün edýär, LED lampa monjuklarynyň hyzmat ediş möhleti 50000H-e ýetip biler, duýgur garalama funksiýasy, garalmak we reňk temperaturasy ulanyjynyň ulanyş atmosferasyna, 2700-6500K ädimsiz garalmagyna görä sazlanyp bilner.

2. Has amatly zat, bustol çyrasyiçindäki zarýad beriji batareýa bilen enjamlaşdyrylan, sizi bizar ediji simlerden azat edýär.Diňe stol çyrasyny tok adapterine birikdiriň, aňsatlyk bilen zarýad alyp bolýar, bir gezekde 3 sagat zarýad berip, 7 sagat ulanyp bilersiňiz, batareýany ýygy-ýygydan çalyşmak meselesini halas edip bilersiňiz.

3. Ajaýyp dizaýn we ajaýyp görnüş bu stol çyrasyny iş stoluňyzda ajaýyp peýza .a öwürýär.Onuň oňat dizaýn edilen ýaý we lampa materiallary ýokary berkligi we durnuklylygy üpjün edýär.Çyranyň ýumşak çyrasy gözüň dartylmagyny azaltmaga kömek edýär we uzak wagtlap ulanylandan soň rahat saklaýar.

4. Işiňiziň netijeliligini ýokarlandyrmak ýa-da ýakymly okamak wagtyndan lezzet almak isleýärsiňizmi ýa-da maşgalaňyza we dostlaryňyza ajaýyp we amaly stol çyrasy goşmak isleýärsiňizmi?yşyklandyryjy LED stol çyrasyislegleriňizi kanagatlandyrar.Bu gün stol çyramyzy satyn alyň we durmuşyňyza döwrebap ajaýyp tejribe goşuň!

https://www.wonledlight.com/rechargeable-wireless-touch-design-led-bar-table-light-lamp-product/
https://www.wonledlight.com/rechargeable-led-desk-lamp-pleated-shade-product/
https://www.wonledlight.com/rechargeable-table-lamp-battery-type-product/

Aýratynlyklary:
【Metal-material met Metal ýalpyldawuk, tekiz ýüzüne eýe we gaty owadan görünýär.
-Qualityokary hilli önüm】 qualityokary hilli LED we sürüji, çyrpylmaz, gözüňize zeper ýetmez.
【3 ýyl kepillik】 Kepillik 3 ýyl, Satuwdan soň ynamsyz satyn alyň.
【Endokary derejeli özleşdirmek custom Hususylaşdyrylan we hoş geldiňiz MOQ 1pc.

https://www.wonledlight.com/rechargeable-led-table-light-product/
https://www.wonledlight.com/led-table-lamp-modern-style-round-metal-texture-suitable-for-indoor-office-reading-product/

Lightumşak akril çyra

Daşky gurşawy goramak akril material,

birmeňzeş ýagtylyk, ajaýyp ýagtylyk täsiri

Süýşmeýän pad bazany durnuklaşdyrýar

Ekologiýa taýdan arassa aýakgap goşuň

süýşmeginiň we şok siňdirilmeginiň täsirli öňüni alyň

Parametrler:

.Ok. DT230213-01A
Kuwwat : 3.5W
Önümiň ululygy : D13xH28cm
Gaplamagyň ululygy : 15 * 15 * 31CM
Aýratynlyk : LED USB zarýad beriji
çyranyň reňki : Özbaşdak düzülip bilner
Material: Metal + HK
Iş wagty: 6-8 sagat
Stil : döwrebap
Switch Göçme manyda degiň

 Sorag-jogap:

WBiz şeýlemi?

Biz Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýäris, 2012-nji ýyldan başlap Demirgazyk Europeewropa (35.00%), Günbatar Europeewropa (30.00%), Gündogar Europeewropa (15.00%), Demirgazyk Amerika (12.00%), Okeaniýa (5.00%), Orta Gündogara satýarys (2.00%), Afrika (1,00%).Ofisimizde jemi 101-200 adam bar.

Hhilini kepillendirip bilerismi?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

Wşlýapa bizden satyn alyp bilersiňizmi?

Stol çyrasy, pol çyrasy, potolok çyrasy, maýatnik çyrasy, täjirçilik yşyklandyryşy

Why beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almalymy?

Dolandyryş topary, gözleg we gözleg, in engineeringenerçilik, önümçilik we müşderileriň durnukly önümçiligini we hil talaplaryny üpjün edýän doly ulgam gurduk. Biz potol lampasy we ş.m. LED yşyklandyryş enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşýäris.

Wşlýapa hyzmatlaryny berip bilerismi?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery ;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, PayPal;

Gepleşik dili: Iňlis, hytaý, ispan, ýapon, nemes, fransuz, rus, koreý, italýan


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň